Inteligentné riešenia

znamenajú v spoločnosti ELAZ nadštandardné a náročné práce, ktoré vykonávame pre našich klientov. Jedná sa o výškové práce, čiastočne stavebné práce a elektrikárske práce, ktoré si vyžadujú kreatívne, neštandardné riešenia s vysokou pridanou hodnotou a správnou technikou. Vďaka týmto skúsenostiam a vybaveniu, vieme realizovať aj práce, ktoré nespadajú do bežného repertoáru elektro-inštalačnej spoločnosti.

Pri rekonštrukcii jednej zo starších budov centre mesta Prešov sa ukázalo, že nosný stĺp je dutý a nové zaťaženie podľa plánu rekonštrukcie može byť statickým rizikom. Preto sme zvarili kompletnú železnú konštrukciu, nahriali ju, aby sme dosiahli potrebnú rozťažnosť, osadili okolo stĺpu a zachladním sa konštrukcia stiahla a pevne sadla.

Pri rekonštrukcii jednej zo starších budov centre mesta Prešov sa ukázalo, že jedna z budov sa posúva mierne do predu a druhá s ňou susediaca budova sa posúva dozadu. Preto sme dlhými vrátkmi obe budovy prevŕtali a každé poschodie guľatinou so závitmi a skobami spoločne zoskrutkovali a zabezpečili nemenný stav.

Vďaka horolezeckému vybaveniu a partnerom vieme realizovať montáže vo veľkých výškach a s pomocou špeciálnej techniky aj pri veľkej váhe. Kábel sme odtáčali z kotúča ktorý držal žeriav a niekoľkými plošinami, ktoré boli zdvihnuté v rôznych výškach sme boli schopný postupne posúvať kábel medzi rebrá strechy podľa požiadavky klienta

Pomocou špeciálnych nástrojov vieme zabezpečiť aj tieto náročné úkony, teda ani natiahnutie protipožiarneho kábla s príslušnou hrúbkov do 2 metrovej hĺbky a 30 metrovej vzdialenosti popod už vybudované betónové parkovisko, pre nás nieje problém.